วิธีการจองทัวร์
1. โทรมาเช็คโปรแกรม ที่ว่าง
2. พร้อมโอนเงินเช้าบัญชี
3. ส่งสลีปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมข้อมูลหน้าแรกของหนังสือเดินทาง ระบุรายละเอียดชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
หลังจากนั้นส่งสลีปเข้ามาทาง Fax : 02-8139227 Mail: sm789@hotmail.com เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการจองทัวร์
ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd
(ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32,
National Road No 6,
Krous Village,Sangkat Svay
Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


 

 

การเตรียมตัวเข้าสู่ประเทศกัมพูชา (เขมร)
1. เราคือบริษัททัวร์ที่มีบริษัทตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา ชื่อบริษัท Golden Thai Cambodia Travel (ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวกัมพูชา) และบริษัทในประเทศไทยชื่อ บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด มีสาขาที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (แผนที่สาขา) และเป็นสมาชิกชององค์กรระดับประเทศและนานาชาติ (สมาคม+สมาคมมัคคุเทศก์)
2. ทำใจยอมรับและเคารพความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนจารีตประเพณีของคนในประเทศกัมพูชา
3. สภาพภูมิอากาศ ประมาณ 21-40 องศาเซลเซียส ฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อากาศจะเย็นลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
4. สกุลเงินที่ใช้ เรียล/ดอลล่าร์สหรัฐ/ไทย(เงินไทยสามารถใช้ได้ตามแหล่งท่องเที่ยว)
5. ภาษาที่ใช้ กัมพูชา/อังกฤษ
6. เวลา เวลาเหมือนที่ประเทศไทย อยู่ใน Time Zone เดียวกัน
7. ไฟฟ้า ระบบ 220-240 โวลต์
8. กรณีที่คณะทัวร์เดินทางท่องเที่ยวในนครวัด นครธม ตรงกับวันพระ ตรงกับปฎิทินในไทย ไม่สามารถเดินทางชมนครวัดได้
9. ในวันที่เดินทางในท่องเที่ยวนครธมภายในปราสาทนคร ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไปในบริเวณปราสาท ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็กและในระหว่างท่องเที่ยวในปราสาท ควรถือน้ำอย่างน้อยคนละ 1 ขวด
10. การแต่งกายในวันที่เที่ยวปราสาทควรแต่งกายในสุภาพงดกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และเสื้อแขนกุด
11. ในวันที่ล่องโตนเลสาป เพื่อความปลอดภัยของคณะทัวร์ทุกท่านควรสวมใส่ชูชีพ บริษัทร์ทัวร์จะไม่รับผิดชอบ
12. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชา ควรงดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศ
13. คณะทัวร์ที่มีผู้สูงอายุควรระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ยว และในโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะในห้องน้ำ (ระวังมันลื่น)
14. ทีมงานนัดพบที่ปั๊ม ปตท.ถนนวิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ในเวลา 01.00 น. ควรระมัดระวังการจำวันในการเดินทางผิด
15. ไม่ควรนำสัมภาระไปมากเนื่องจาก เป็นการเดินทางด้วยรถตลอดทริป และพักเพียง 2 คืนเท่านั่น
16. หนังสือเดินทางของคณะทัวร์ ผู้เดือนทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน การถูกปฎิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง เช่น หนังสือเดินทางไม่ถึง 6 เดือน หรือเป็นบุคคลต้องห้าม และไม่สามารถเดินข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ ทางบริษัทขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด และต้องนำหนังสือเดินทางจริงมาในวันเดินทาง
17. ควรตรวจสัมภาระของท่านด้วยตัวท่านเอง เป็นกระเป๋าเดินทางนำขึ้นรถบัสเป็นที่เรียบร้อย
18. ในระหว่างการเดินทางจะใช้เวลาโดยประมาณจากกรุงเทพ-สระแก้ว 5 ชั่วโมง (รวมแวะปั๊มระหว่างการเดินทาง)
19. ในระหว่างการเดินทางแนะนำให้ท่านพักผ่อนโดยการนอนหลับ และพยายามนอนให้หลับ เพราะตื่นเช้ามา จะนำคณะทัวร์เที่ยวตลอดทั้งวัน และในระหว่างการพักผ่อนบนรถ ควรระมัดระวังทรัพย์สิน และหากทรัพย์สินสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
20. ก่อนเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ในวันแรกที่เดินทางจะแวะปั๊มให้คณะทัวร์ทำภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารที่ร้านสะดวกซื้อ (คณะทัวร์จ่ายเอง)
21. เมื่อคณะทัวร์เดินทางมาถึงด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คณะทัวร์ทุกท่านต้องถือสัมภาระของท่านด้วยตัวของท่านเอง เพราะเกิดเหตุการณ์กระเป๋านักท่องเที่ยวหายระหว่างทาง อยู่บนรถเข็น ทางบริษัทจงใคร่รบกวนในคระทัวร์ถือกระเป๋าของท่านด้วยตัวท่านเอง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน และเตรียมหนังสือเดินทางขึ้นมาด้วยตัวของท่านเอง ส่วนเอเจนหรือคณะทัวร์ม่ต้องเก็บหนังสือเดินทางมาเก็บไว้ ให้แจกให้กับคณะทัวร์ทุกท่านถือเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย-กัมพูชา ประทับตรา หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมัคคุเทศก็จะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้ และในระหว่างที่อยู่ในประเทศกัมพูชาหนังสือเดินทางจะถูกเก็บโดยโรงแรมที่พักที่ท่านได้เข้าพัก ปละจะคืนหนังสือเดินทางในกับคณะทัวร์อีกครั้งเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ประเทศไทย
22. ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชา ควรจดบันทึกชื่อโรงแรมและเบอร์โทรศัพท์
23. ภายในโรงแรมของกัมพูชา 90% มีสัญญาณ WIFI เป็นสัญญานไม่เสถียร
24. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชา ทีมงานขออนุญาตให้ขอสังเกตว่า กระเป็นเงินของนักท่องเที่ยวมักหายบริเวณร้านอาหาร และปราสาทต่างๆที่เดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษ คณะทัวร์บางท่านสนใจซื้อของฝากตั้งแต่ราคาถูก-ราคาแพง เกิดทรัพย์สินสูญหาย เช่น สูญหายในโรงแรม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น และก่อนท่านซื้อของทุกชนิดควรพิจารณาในด้านราคาและคุณภาพด้วยตัวท่านเอง
25. ระยะการเดินทางจากเสียมเรียบ-เข้าสู้ด้านอรัญประเทศ (คลองลึก) ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อง ดังนั้นก่อนการเดินทางทุกครั้งควรทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยเนื่องจากระหว่างทางมีจุดแวะเข้าห้องน้ำเพียงจุดเดียว (แต่หากต้องการแวะเข้าห้องน้ำให้แจ้งที่ไกด์) และก่อนถึงด่านอรัญประเทศขอให้ท่านตรวจทรัพย์สินก่อนลงจากลง และหากท่านลืม และเกิดการสูญเสียบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
26. เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศกัมพูชา จะต้องปฎิบัติเช่นเดียวกับวันที่เดินทางเข้ามา ต้องถือหนังสือเดินทางด้วยตัวท่านเอง
27. ในกรณีที่คณะทัวร์บางท่านแสดงความจำนงในการพักเดี่ยวแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
28. บริษัทได้ทำประกันชีวิตให้กับคณะทัวร์ทุกท่านในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
29. ระหว่างการเดินทางสู่ กทม. คณะทัวร์สามารถลงระหว่างทางที่เป็นทางผ่านได้
30. ถ้าทิปมัคคุเทศก์ไทย-กัมพูชา เป็นไปตามความพึงพอใจของคณะทัวร์ที่จะให้มัคคุเทศก์ทางบริษัทไม่ได้กำหนดในการให้ทิป
31. ราคาของทัวร์เป็นราคาที่ใกล้กับต้นทุน ผลกำไรเล็กน้อยเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเที่ยบกับบริษัททัวร์อื่นๆ ดังนั้นทีมงานขอกราบขอบพระคุณในการเลือกใช้บริการ

หมายเหตุ : คณะทัวร์ควรเลือกระดับโรงแรมที่สนใจ (โดยเฉพาะกรุ๊ปเหมา) ซึ่งโรงแรมจะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วย ควรเลือกให้เหมาะกับกรุ๊ปของท่านเอง

 

คำแนะนำในการเดินทาง
ภาษา : ภาษาเขมร/ภาษาอังกฤษ
อากาศ: สภาพอากาศในกัมพูชามีอากาศร้อนและแห้งตลอดปี ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอากาศจะร้อนไม่มากนัก
ค่าเงิน: สกุลเงินในกัมพูชาใช้เป็นเงินเรียล สำหรับนักท่องเที่ยวควรเตรียมเงินดอลล่าร์สหรัฐ 1,5,10,20 เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว
ไฟฟ้า : ขนาดแรงไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลั๊กไฟสามารถใช้ได้ตามปกติ
การเดินทาง: การขับรถฝั่งกัมพูชาขับคนละฝั่งกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นการข้ามถนนควรมองฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยมองฝั่งขวา
วีซ่า:คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า/ชาวต่างชาติสามารถทำวีซ่าได้ที่ด่าน ตม. 

สิ่งที่ควรน้ำติดตัว
-กล้องถ่ายรูป
-ยารักษาโรคประจำตัว 
-รองเท้าที่สวมใส่สบาย เที่ยวนครวัด นครธม โปรแกรมทัวร์ส่วนใหญ่จะต้องเดินเยอะ คณะทัวร์ควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สวมใส่สบายและคล่องตัว
-หมวก ร่ม เสื้อแขนยาว
หมายเหตุ เข้าเที่ยวชมนครวัด นักท่องเที่ยวควรเลือกใส่กางเกงคลุมเข่า ใส่กางเกงขาสั้นไม่อนุญาติให้ขึ้นสู่ยอดนครวัด 
-ยอดนครวัดในวันพระจะไม่อนุญาติให้ขึ้น แต่ภายในนครวัดเที่ยวได้ตามปกติ


 

สำนักงาน สไมส์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด
สาขา พัทยา 583/13 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางระมุง จังหวัดชลบุรีโทร 038-221498,เเฟ็กซ์ 038-221498
สาขา สามพราน 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร 02-8139228 ,02-4290523,02-4290545,02-4290553,02-8058800 เเฟ็กซ์ 02,8139227,02-4290554
สาขา เชียงราย 376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร 053-357713 เเฟกซ์ 053-357713
สาขา ช่องเม็ก เคาน์เตอร์ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว บูทที่ 3/4 ด่านวังเต่า เมืองปากเซ ประเทศลาว โทร 089-0404783,เเฟ็กซ์ 009-856302801717